Dokumenty

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. REGULAMIN – POBIERZ
2. FORMULARZ REJESTRACYJNY – POBIERZ
3. OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA* – Niepełnoletni użytkownicy- oświadczenie
4. OŚWIADCZENIE VACUACTIVE** – POBIERZ

* Dotyczy zajęć „Fitness For Kids”
** Dotyczy osób chcących skorzystać z urządzenia Vacu Active

Tytuł